Carregant informació

Esperi per favor

Per millorar la transparència de la informació i dels processos de selecció al Consell de Mallorca, en aquesta eina s'afegiran, progressivament, les dades dels nous borsins que es constitueixin a la corporació. Actualment, estan disponibles els borsins següents:

  • Tècnic -a superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
  • Enginyer -a agrònom -a
  • Tècnic -a superior economista
  • Tècnic -a superior projectes d'obra civil
  • Oficial -a segona de cuiner -a
  • Metge -essa
  • Metge -essa especialista en medicina de l'educació física i de l'esport
  • Arquitecte -a superior
  • Administratiu -iva
  • Auxiliar administratiu -iva